Business Central Funktioner

Få det fulde overblik over Business Centrals funktionalitets-pakker

Den nyeste cloud-basede generation af Microsofts Dynamics Business Central, tilbyder 3 forskellige funktionalitets-pakker; Basic, Essential og Premium.

Basic

Grundlæggende finans

Modulet indeholder al grundlæggende regnskabsfunktionalitet, der kræves for at starte en virksomhed. Herunder kontoplan, kladder til bogføring, håndtering af moms og afgifter, følge revisionsspor m.v. Modulet indeholder også:

 • Funktionalitet til intern og ekstern rapportering
 • RapidStart Service for Business Central
 • Workflow til godkendelse af salgs- og købsdokumenter
 • Bogføring og rapportering i jeres grundvaluta
 • Bogføring og rapportering i yderligere valutaer
 • Eksport af data til Word eller Excel via skabeloner
 • Mulighed for links til eksterne dokumenter
 • To sproglag - dansk og engelsk (flere kan installeres)
 • Konfigurer salgs- og købsdokumenter arkivering
 • Batchbogføring

 

Anlæg - Basis aktiver

Hold styr på anlægsaktiver, såsom bygninger, maskiner og udstyr. Du kan også foretage diverse anlægsposteringer: anskaffelse, værdiforringelse, nedskrivning, værdistigning og bortskaffelse. Du kan opsætte afskrivningsprofiler for hvert af dine anlægsaktiver, hvori metoder og øvrige betingelser anvendt til udregning af afskrivninger defineres. Du kan opsætte et ubegrænset antal afskrivningsprofiler for at imødekomme lovkrav i forhold til både skatteberegning og intern bogføring. Dette modul egner sig godt til internationale virksomheder med behov for at anvende mange forskellige afskrivningsmetoder.

Budgetter

Du kan arbejde med budgetter iht. din kontoplan. Når du har oprettet et budget, kan du udskrive en balance, der viser variation mellem det realiserede og budgettet, f.eks. i procent. Du kan arbejde med flere budgetter ad gangen og med budgetmodeller, f.eks. et 100 %-budget, et 110 %-budget og så videre. Budgetter oprettes typisk pr. periode i forhold til de relevante finanskonti. Budgetter kan eksporteres/importeret til/fra Excel, så du kan bruge beregninger i Excel, når du forbereder dine budgetter.

Basic dimensioner

I Business Central kan du arbejde med op til to dimensioner til at kategorisere eller gruppere poster og/eller stamdata. Det giver dig fleksibilitet, når du analyserer på f.eks. omsætning, forbrug, indkøb m.v. Du kan give hver dimension et navn, så det passer bedst til rapporteringsbehovet i din virksomhed. Dimensionskoder kan tildeles hver transaktion, der involverer en finanskonto, kunde, leverandør, ressource, opgave eller lagervare osv. Dette modul kan anvendes i virksomheder, der for eksempel har flere projekter, regioner eller profitcentre.

Dimensioner kan også bruges til:

 • Detaljeret analyse af projekter i virksomheder. F.eks. på tværs af afdelinger og funktioner
 • Du får detaljeret styr på omkostningerne pr. finanskonto. F.eks. en dimension pr. bil på bilkontoen
 • Udskrive kontoudtog for en given afdeling, et projekt eller for kombinationer af disse
Ændringslog

I Business Central kan ændringer i stamdata registreres eller logges. Du kan logge alle direkte modifikationer foretaget af brugerne i databasen, bortset fra ændringer i "arbejdsdokumenter" såsom kladder, salgsordrer og købsordrer. Modulet gør det muligt at oprette en kronologisk liste over alle ændringer i alle felter i alle tabeller (bortset fra førnævnte "arbejdsdokumenter"), samt identificere hvem der har foretaget ændringerne ud fra bruger-ID.

Flere valutaer

Administrer flere valutaer i hele systemet, herunder gæld og tilgodehavender, finansrapporter, ressourcer og lagervarer, og bankkonti. Med flere valutaer, kan du:

 • Oprette valutakurser og omregne valuta iht. gældende lovgivning (herunder "triangulering") i EMU-landene.
 • Foretage valutaomregning i forhold til kurser, der lagret og vedligeholdes i valutakursen tabellen.
 • Opsætte valuta i valutakurstabellen og specificere formater, så mængder altid bliver vist i det korrekte format i alle skærmbilleder og rapporter
 • Håndtere valutakurser for en given dato eller periode
 • Beregn kursen er forbundet med den dato, transaktionen for hver konvertering af en valuta beløb til en lokal beløb.
 • Gem historiske kurser i valutakursen tabellen til holde styr på udsving i løbet af en periode.
 • Opsæt et vilkårligt antal valutaer for enhver kunde og leverandør. For eksempel kan virksomheder udstede en faktura i én valuta og acceptere betaling for at faktura i en anden valuta.
 • Administrer valutaomregning dynamisk og bidrage til at sikre effektiv behandling af valutakursudviklingen opdateringer.
 • Gem oplysninger om transaktioner med tilgodehavender og gæld i lokal og udenlandsk valuta, så rapporter for tilgodehavender og gæld kan udskrives i lokale eller udenlandsk valuta.
 • Brug indstillingen valutakursregulering til at justere tilgodehavender, gæld og postere urealiserede/realistede gevinster / tab i regnskabet.
Bankafstemning

Importer kontoudskrift data fra elektroniske filer sendt fra bank i ISO20022 / SEPA-format-eller bruge bankdata konvertering service for andre filtyper. Afstem din bank erklæring data automatisk at åbne bankkonto hovedbog poster og holde styr på alle kontoudtog.

Du kan også afstemme din bankbetalinger i Betaling Afstemnings Journalen, gennemfører betalinger og afstemning på et sted og i et trin. Nu kan du matche kunde betalinger, kreditorbetalinger og banktransaktioner alle i

Betaling Afstemning tidsskrift. Du kan også filtrere erklæringen oplysninger for at få vist kun de transaktioner, der kræver opmærksomhed og skjule dem der ikke gør.

Du kan se en oversigt over udestående bankoplysninger og drill-down for at se detaljer i betaling forsoning. For at verificere før bogføring af forsoning, kan du udskrive de udestående bankoplysninger på en testrapport.

 

Essentials

Anlæg - Allokeringer

Med dette modul kan du allokere andele f.eks. anskaffelsesværdi eller afskrivninger på et anlægsaktiv til forskellige afdelinger eller projekter via allokeringsnøgler. Dette er især nyttigt, når flere forskellige afdelinger deler et anlægsaktiv.

Anlæg - Forsikring

Hold styr på forsikringsdækning og årlige forsikringspræmier for dine anlægsaktiver og nemt afgøre, om dine aktiver er under- eller overforsikrede. Du kan tilknytte hvert aktiv for én eller flere forsikringspolicer og indeksere forsikringsbeløb.

Vedligeholdelse (anlæg)

Vedligeholdelse og serviceudgifter kan registreres for hvert anlægsaktiv. Du får de detaljerede oplysninger, du skal bruge for at analysere og træffe beslutninger i forhold til fornyelse og bortskaffelse af anlægsaktiver.

Omklassificering (anlæg)

Du kan omklassificere et anlægsaktiv eller en del af et anlægsaktiv. For eksempel fra én afdeling til en anden. Du kan dele et anlægsaktiv op i flere forskellige anlægsaktiver eller kombinere flere forskellige anlægsaktiver til ét anlægsaktiv. Når du har brug for at bortskaffe en del af et anlægsaktiv, kan du dele det op i to aktiver og derefter skille af dig af med det ene.

Kontoskemaer

Et omfattende rapporteringsredskab, der hjælper med at udtrække de mest væsentlig forretningsdata fra fx kontoplanen, budgetter og bankkonti over i økonomirapporter, der anvendes til effektiv overvågning af jeres virksomheds sundhed og giver værdifulde input til virksomhedens beslutningstagere.

Vælg de konti du vil overvåge og rapportere om, ændring af rækkefølge på konti og kombinér tal på forskellige måder, der er nedsat som kolonner til udskrivning, ændre kontobeskrivelser og forsyne dem med yderligere ekstra bemærkninger.

Derudover kan du foretag simple udregninger baseret på de data, du har valgt i kontoskemaet og sammenlign aktuelle tal med historiske tal og med budgetter.

Basic XBRL

Eksport dokumenter fra Business Central i XBRL-format (Extensible Business Reporting Language) og XBRL-taxonomier kan importeres til Business Central fra internettet, e-mails eller andre systemer. XBRL er en XML-baseret specifikationsform, der bruger accepterede regnskabsstandarder baseret på standardiseret, underliggende data tags.

Modulet indeholder:

 • Mulighed for at sammenkæde din kontoplan med XBRL-klassificeringer, således at det samme XBRL-dokument kan anvendes til forskellige formål uafhængigt af det format, der kræves af dokumentets modtager.
 • Understøttelse af XBRL 2.1-specifikationen, som er udgivet af XBRL International.
Konsolidering

Du kan konsolidere regnskaber i Business Central. Regnskaberne kan komme fra en eller flere forskellige Business Central-databaser eller fra eksterne filer, og du kan importere og eksportere posteringsoplysninger med dette modul. Hvis anvendte data hentes fra flere forskellige Business Central-løsninger, bør dette modul kun benyttes i hovedselskabet.

Automatiske udskydelse af indtægter og udgifter

Opsæt skabeloner med udelukkelse, der automatiserer processen med at udskyde indtægter og udgifter over en foruddefineret tidsplan. Du får mulighed for nemt at genkende indtægter og udgifter i andre end den periode, hvor transaktionen bogføres perioder.

Likviditets-forecast (Pengestrømsligning/ Likviditetsanalyse)

Med likviditetsanalysen kan du se, hvordan virksomhedens likviditet, f.eks. kontantbeholdning såvel som andre likvide midler, udvikler sig over tid. Likviditetsanalysen arbejder med to elementer: indgående og udgående pengestrømme - dvs. de penge, du forventer at modtage, og de penge, du forventer at udbetale - samt dine tilgængelige likvide midler. Tilsammen giver disse elementer dig en samlet analyse af din virksomheds likviditet.Brug en guide til at hjælpe dig fuldføre de fleste af dine opgaver, og drage fordel af automatiske daglige eller ugentlige data opdateringer. Desuden er flere datakilder understøttet i Business Central, herunder job og skat data.

Allokeringer

Med allokeringer kan finansposter fordeles til forskellige kombinationer af konti, afdelinger og projekter (dimensioner) ved hjælp af allokeringsnøgler baseret på f.eks. beløb, procent eller mængde.

Avancerede Dimensioner

Avancerede dimensioner anvendes til at kategorisere eller gruppere poster og/eller stamdata. Modulet avancerede dimensioner giver mulighed for at oprette et antal ubegrænsede dimensioner. Du kan navngive dimensionerne, og de tilhørende værdier, så de passer til din virksomhed. Hertil følger mulighed for at opstille regler for, hvordan dimensioner og dimensionsværdier må eller skal kombineres. Det hjælper dig med at styre brugen af dimensioner og øger validiteten af data.

Du kan også:

 • Opstille regler for prioritering af standardværdier og definere dimensionsregler, så de passer til din virksomhed
 • Opsætning og brug oversigter til at analysere på f.eks. finanstransaktioner pr. dimension, herunder kombinere dimensioner i analyserne, som du vil have.
 • Modtag budgetoplysninger i analyseoversigter og dermed skabe en avanceret metode til analyse af data via dimensioner
 • Kombinere dimensionsanalyse med kontoskemaer
Ledelse bankkonto

Du kan oprette, anvende og administrere flere bankkonti til dine forskellige forretningsmæssige behov og på tværs af forskellige valutaer.

Afstemning af indgående og udgående banktransaktioner

Transaktionsdata fra din bank kan importeres, f.eks. i ISO20022/ SEPA-format - eller du kan bruge Data Exchange værktøjet til at indlæse andre filtyper. Afstemning af banktransaktioner kan foretages automatisk på åbne kunde- og leverandørposter, med mulighed for at oprette egne afstemningsregler. Det er nemt, at overskue afstemningsreglerne og du kan modificere dem efter behov.

Checkudskrivning

Du kan generere checks med unikke talserier for hver bankkonto. Du kan udspecificere på linjen i betalingskladden, om betalingen ønskes foretaget via computer eller manuel check. Dette styrker intern kontrol ved at sikre, at computerchecken bliver printet, før betalingen posteres. Checkprint rummer flere muligheder, såsom annullering af checks, genprint, brug af checkskemaer med fortrykte taloner, test før print samt mulighed for at samle flere betalinger til en leverandør i samme check.

 

Premium

Ansvarscentre

Opsæt profitcentre og/eller omkostningscentre. En virksomhed kan sælge varer til specifikke priser, der er tilknyttet et ansvarscenter. Knyt en bruger til et ansvarscenter, så der kun bliver vist salgs- og købsdokumenter, der er relevante for brugeren. Brugere kan også få hjælp til at indtaste relaterede data, såsom dimensioner og placeringskoder (lager).

Omkostningsregnskab

Modulet giver en effektiv metode til kontrol og styring af virksomhedens omkostninger ved at give synlighed og indsigt i budgetterede og faktiske omkostninger indenfor afdelinger, produkter og projekter. Omkostningsregnskabsmodulet synkroniserer oplysninger om omkostningsdata fra kontoplanen til forskellige omkostningscentre og -objekter iht. allokeringsregler.

 • Dette modul indeholder så du kan:
 • Overfør omkostninger fra kontoplanen (til omkostningsregnskabet)
 • Indtast og bogfør interne omkostninger og allokeringer direkte i omkostningskladden
 • Med gentagelseskladder kan regler for allokeringer prædefineres for omkostningstyper og udføres som batch-opgaver
 • Allokeringer kan tilbageføres (og ompostereres)
 • Omkostningsbudgetter kan oprettes og genanvendes som bogføringsgrundlag i omkostningsregnskabet
Intercompany bogføring

Håndtér bogføring for mere end én virksomhed i samme posteringsproces. De kan være fra den samme eller forskellige Business Central-databaser. Du kan også sende købs- og salgsdokumenter mellem selskaber, hvor processen styres via en indbakke- og udbakke-funktion. Transaktioner gennemføres som hhv. alm. finanstransaktioner, fx tilgodehavender eller betalinger, der muliggør brug af valuta og konsolidering.

Basic

Salg (Basic)

Du kan oprette og opdatere dine kunder. Du kan postere salgstransaktioner i kladder og administrere tilgodehavender. Sammen med 'Flere valutaer' kan dette modul håndtere salgstransaktioner og administrere tilgodehavender i flere valutaer for hver kunde.

Salgsfakturering

Du kan oprette, bogføre og printe salgsfakturaer og salgskreditnotaer. Modulet er fuldt integreret med modulet "Finans og Lager".

Salgsfakturarabatter

Fakturarabatter kan udregnes automatisk. Du kan opsætte betingelser for fakturarabatter, som f.eks. udspecificeret minimumbeløb, procentrabat og/eller gebyrer. Rabatten anføres på de individuelle fakturalinjer og bliver en del af fakturaens nettosum. Beregning kan foretages i både lokal og fremmed valuta.

Salgslinjerabat

Med salgslinjerabat kan du håndtere fleksible rabatstrukturer for varer, der skelner mellem særlige aftaler med individuelle kunder og kundegrupper, og som er betingede af parametre som minimumbeløb, enhed, valuta, variant og tidsperiode. Den bedste enhedspris - den med højest rabat - udregnes for salgslinjen, når ordreoplysningerne opfylder de krav, de er specificeret i opsætningen for salgslinjerabatter.

Alternative leveringsadresser

Du kan oprette flere leveringsadresser for at imødekomme kunder, der udover deres primære virksomhedsadresse har flere adresser, som ordrer kan sendes til. Disse ekstra adresser kan derefter vælges af den, der behandler ordren, når der oprettes en salgsordre eller faktura.

Basic lager

Du kan oprette varer, du har på lager, og udspecificere deres måleenheder, prismetode, lagergruppe, enhedsudgift, pris og andre egenskaber. Du kan bogføre varetransaktioner, såsom salg, køb, og negative og positive justeringer i varejournaler. Oplysninger om mængde og pris på de posterede transaktioner gemmes i lagerbogen, som danner basis for lagerstatus og andre udgiftsudregninger. Dette modul er integreret i Hovedbog og i posteringsprocessen i 'Salg og tilgodehavender' og i 'Køb og betalinger', og er påkrævet til opsætning af alle øvrige lagermoduler.

 

Essentials

Sælgere

Du kan holde styr på salg pr. medarbejder ved at tildele sælgerkoder til kunder. På den måde kan koderne spores på en lang række transaktioner i systemet; leverandør, kunde, vare, sager og ressourcer. Der kan genereres statistikker for de individuelle sælgere ud fra disse oplysninger. Som f.eks. kan anvendes til udregning af kommission.

Salgslinjeprissætning

Du kan administrere fleksible prisstrukturer for varer, der skelner mellem særlige aftaler med individuelle kunder og kundegrupper, og som er betingede af parametre som minimumbeløb, enhed, valuta, variant og tidsperiode. Den bedste enhedspris - den laveste - føres til salgslinjen, når ordreoplysningerne opfylder de krav, der er specificeret i opsætning for salgspriser. Du kan også ændre og opdatere prisaftaler i salgspristabellen på én gang via salgspriskladden.

Salgsordrestyring

Du kan håndtere salgstilbud, rammeaftaler og salgsordreprocesser. Direkte anvendelse af faktura adskiller sig fra opsætning af en salgsordre i forhold til den tilgængelige mængde, som justeres, så snart et beløb indtastes på salgsordrelinjen. Den tilgængelige mængde påvirkes ikke af en faktura, før den posteres.

Salgsordremodulet kan f.eks. hjælpe dig med:

 • Håndtere delleverancer
 • Foretage leverance og fakturering separat
 • Oprette forudbetalingsfakturaer for salgsordren
 • Anvende tilbud og rammeaftaler i salgsfasen(Bemærk! Tilbud og rammeaftaler påvirker ikke lagerstatus)
Returordrestyring

Dette modul lader dig oprette en salgsreturordren, så du kan kompensere en kunde for forkert leverede eller beskadigede varer. Varer kan modtages i henhold til salgsreturordren. Du kan også oprette en delvis returkvittering eller kombinere returkvitteringer i én kreditnota. Salgsreturordrer kan kædes sammen med erstatningssalgsordrer.

Speditører

Du kan oprette flere speditører (for eksempel UPS, DHL, eksterne fragtmetoder eller din egen fragtmetode) og knytte deres tjenester (ekspres, næste dag, standard) sammen med forsendelsestid. Standardforsendelsesmetoder og -tjenester kan knyttes til individuelle kunder, og disse oplysninger kan specificeres på salgs- og overførselsordrer, så leveringstiden kan beregnes præcis.

Salgsmoms

Du kan udregne salgsmoms og oprette individuelle afgiftsområder for hver kunde og forhandler. Du har også mulighed for at indregne "use tax" i afgiften. Salgsmoms kan, udover salgsbilag, også beregnes fra f.eks. salgs- og finanskladder. Modulet er primært beregnet til det amerikanske marked. For dansk og europæisk moms anvendes momsopsætningen i Finansmodulet.

Alternative bestillingsadresser

Du kan oprette flere bestillingsadresser for leverandører, som sender ordrer fra andre lokationer end deres hovedadresse. Disse ekstra bestillingsadresser kan derefter vælges af den, der behandler ordren, når der oprettes en købsordre eller faktura.

Grundlæggende gæld

Du kan oprette og opdatere et leverandørkartotek, bogføre købstransaktioner i kladder og håndtere betalinger. Transaktioner og betalinger kan foretages i forskellige valutaer for hver leverandør, hvis du har adgang til 'Flere Valuta'. Køb (Basis) er en forudsætning, hvis din løsning kræver et leverandørkartotek. Modulet er integreret med Finans (Basis) og Lager (Basis), og er påkrævet til konfiguration af alle andre købsrelaterede moduler. Købsfakturaer anvendes også ofte sammen med indkøbsmodulet.

Forsendelser

Du kan håndtere vareforsendelser direkte fra leverandøren til kunden. Også uden at varerne rent fysisk befinder sig på dit lager, og samtidig holde styr på kostpriser og indtjening. Processen for Direkte Levering styres via sammenkædning af salgs- og købsordrer, der automatisk sørger for den nødvendige postering af ind- og udgående transaktioner.

Købsfakturaer

Du kan oprette, postere og printe købsfakturaer og købskreditnotaer. Modulet er fuldt integreret med Finans (Basis) og Lager (Basis)

Købslinjerabat

Du kan holde styr på flere forskellige købsprisrabatter på varer og pr. leverandør, ud fra parametre som minimummængde, enhed, valuta, variant og tidsperiode. Den bedste enhedspris - den med højest rabat - udregnes for købslinjen, når ordreoplysningerne opfylder de krav, der er specificeret i opsætningen for købslinjerabatter.

Fakturarabatter

Fakturarabatter kan udregnes automatisk. Rabatter kan variere fra leverandør til leverandør med forskellige minimumbeløb (også i forskellige valutaer) og forskellige priser afhængigt af fakturaens størrelse. Rabatten anføres på de individuelle varelinjer og bliver en del af fakturaens nettosum.

Købslinjeprissætning

Du kan holde styr på flere forskellige købspriser, der er forhandlet med individuelle leverandører, ud fra parametre som minimummængde, enhed, valuta, variant og tidsperiode. Den bedste enhedspris - den laveste - overføres til købslinjen, når ordreoplysningerne opfylder de krav, der er specificeret i opsætning for købspriser.

Købsordrestyring

Du kan håndtere købstilbud (rekvisition), rammeaftaler og købsordreprocesser. Oprettelse af en købsordre adskiller sig fra at oprette en købsfaktura direkte. Den tilgængelige mængde justeres, så snart et beløb bliver indtastet på en købsordrelinje, men den påvirkes ikke af en købsfaktura, før den posteres.

Med købsordrestyring kan du:

 • Håndtere delmodtagelser
 • Foretage modtagelse og sende fakturaer separat
 • Oprette forudbetalingsfakturaer for købsordren
 • Anvende tilbud og rammeaftaler i købsfasen(Bemærk! Tilbud og rammeaftaler påvirker ikke lagerstatus).
Returordrer (køb)

Du kan oprette en returordre for at kompensere for forkert leverede eller beskadigede varer. På returordren kan varen indsættes og lageret opdateres. Du kan desuden oprette delvise returforsendelser, kombinere returforsendelser i samme kreditnota og kæde købsreturordrer sammen med erstatningsordrer.

Rekvisitioner

Du kan automatisere din planlægningsfunktion med Rekvisitioner. Herfra genereres et forslag til genopfyldning af lager via køb og overførsel fra andre lagerlokationer. Det baseres på varens aktuelle og fremtidige efterspørgsel og tilgængelighed, såvel som en række planlægningsparametre; minimums-, maksimums- og genbestillingsmængder. Du kan få vist en grafisk oversigt over behov/bestillingsforslag, og lade brugeren ændre direkte via 'drag and drop', før bestilling iværksættes. Alternativt kan du bruge Ordreplanlægning. Et forenklet behovsplanlægningsredskab, der lader dig planlægge behov ud fra den enkelte ordre - og uden fokus på optimering.

Analyserapporter

Her får virksomhedens beslutningstagere, særligt dem med ansvar for salg, indkøb og produkter, en effektiv og fleksibel metode til at støtte de daglige beslutninger med tidssvarende information lige ved hånden. Analyserapporter er bygget op omkring varetransaktioner og giver et godt overblik. Bl.a. kan man tilføje og kombinere analyseelementer; kunder, varer og leverandører efter behov.

Du kan:

 • Præsentere tal i både beløb og mængder, sammenligne pr. periode og pr. budget. Med formler kan indikatorer til at måle virksomhedens præstationsniveau defineres
 • Dykke ned i tallene for at analysere og finde årsager til afvigelser
 • Se udvikling i salget, analysere lageromsætning, evaluere kunders købsadfærd, identificere tendenser, vurdere priser og leverandører. Du får grundlaget til at træffe de rigtige beslutninger
Alternative leverandører

Med Alternative Leverandører kan du håndtere køb af den samme vare fra flere forskellige leverandører. Du kan oprette alternative leverandører for en vare, specificere leveringstider pr. leverandør, samt tilknytte pris- og rabataftaler for varen - også pr. leverandør.

Placering

Du kan organisere dit lager ved at tildele varer til placeringer, som er den mindste enhed i lagerets logistikstruktur. Tildeling til placeringer foretages i varekladderne eller direkte på dokumentlinjerne (dog ikke for bestillingslinjer).

Varebudgetter

Salgs- og købsbudgetter kan oprettes på både kunde-, leverandør- og vareniveau, samt i forhold til beløb og mængde. Du kan opstille et salgsbudget, der kan fungerer som grundlag for beslutningstagere inden for salg, indkøb og logistik og anvendes til at beregne forventet fremtidig efterspørgsel og behov. Når budgettet er oprettet kan det sammenholdes med de realiserede tal og varians kan beregnes. Integration til Microsoft Excel, hvor budgettal kan overføre begge veje, gør budgetteringsprocessen fleksibel.

Varegebyr

Du kan håndtere varegebyrer, eller indirekte omkostninger, og dermed inkludere værdien af ekstra omkostninger som f.eks. fragt eller forsikring i kostprisen på varen.

Varereferencer

Du kan hurtigt og præcist identificere de varer, kunder bestiller, ud fra andre varenumre end dine egne. Du kan krydsreferere oplysninger fra kunder, leverandører og producenter, både i form af tilfældige tal, universelle produktkoder (UPC'er) eller europæiske artikelnumre (EAN'er) som du kobler sammen med dine varenumre.

Erstatningsvarer

Du kan sammenkæde varer med samme eller lignende karakteristikker, så du kan tilbyde erstatningsvarer og undgå at miste salg, hvis en kunde bestiller en vare, der ikke er på lager eller er udgået. Du kan bruge funktionen til at tilbyde alternative varer afhængig af kundens præferencer.

Varesporing

Med varesporing kan du holde styr på serie- og/eller batchnummererede varer. Varesporingsnumre kan tildeles manuelt eller automatisk, og du kan nemt modtage og levere hele varepartier med serie- og/eller batchnumre.

Varekategorier

Brug varekategorier for at gruppere elementer i en hierarkisk struktur, og du kan definere dine egne brugerdefinerede kategorier, tildele attributter til hver kategori. Når du tilføjer elementer til en kategori, vil de elementer arve attributter af kategorien, hvilket sikrer et fælles sæt af attributter på varer i samme kategori, og du sparer tid. Hvis nødvendigt, kan du stadig tildele specifikke egenskaber til bestemte emner.

Vareattributer

Bruges til at tilføje brugerdefinerede data, såsom farve, land fremstilling, størrelse eller produktets dimensioner, gældende elementer, supplerer indbyggede globale element felter. Du kan definere din egen form for attribut muligheder, herunder liste, tekst, heltal, og decimal, sammen med måleenhed for de to sidstnævnte numeriske typer.

Attribut-navne og valgliste poster kan også oversættes til at understøtte flere sproglige krav. Du kan også blokere attributter eller attribut option værdier fra anvendes i fremtiden, for eksempel hvis de ikke længere anvendelse. Når du tilføjer elementer til salg og køb dokumenter, eller blot organisere dine emner, du kan få vist og filtrere på attributten værdier for at begrænse listen over emner til at vælge fra eller tage handling på.

Montageordrer

Skal du håndtere en simpel produktions- eller samleproces hjælper montageordrer dig med det. Du kan oprette salgsvarer, hvori der indgår råmaterialer, delkomponenter og/eller ressourcer og bruge montageordren til at omdanne komponenterne til den færdige vare. Montageordrer hjælper dig med at styre behov fra kunden direkte fra salgstilbuddet, til indkøb af råvarer og komponenter, samt pluk til montage og færdigmelding.

Overflytning mellem lokationer

Med dette modul får du mulighed for at styre processen, når du flytter varer mellem forskellige lagerlokationer, herunder overblik over varer i transit og/eller karantæne.

Flere lokationer

Du kan administrere varelagre på flere lokationer, såsom produktionsanlæg, distributionscentraler, varedepoter, showrooms, butikker og servicebiler.

Pluk

Plukfunktionen giver lagerpersonalet mulighed for at oprette plukopgaver i forbindelse med en frigiven ordre (f.eks. salg, service eller montage). Plukopgaverne kan håndteres både "ordre for ordre" og for mange ordrer på én gang.

Lagervarer (pr. lokation)

Du kan administrere lagervarer (stock-keeping units) pr. lokation. Med udgangspunkt i et master-varestamkort kan du oprette et antal relaterede lokationsstamkort, og dermed håndtere varen forskelligt pr. lokation. Du kan f.eks. styre kostpriser, disponeringsregler, pluk og læg-på-lager individuelt afhængig af lokationen.

 

Premium

Beregning af leveringstid

Du kan beregne præcise oplysninger om ordreforsendelser og leveringsdatoer ud fra varens aktuelle og fremtidige tilgængelighed. Kan en vare ikke nå frem på kundens anmodede leveringsdato, kan du udregne den tidligst mulige forsendelsesdato - enten baseret på tilgængelighed (disponibel til levering - available to promise) eller ud fra genanskaffelse (første mulige afsendelsesdato - capable to promise) såfremt varen skal produceres eller købes.

Kampagnepriser

Der kan arbejdes med salgspriser og salgslinjerabatter i forbindelse med specifikke kampagner. Når du har aktiveret priserne/rabatterne, kan alle kunder eller kontakter, der er tilknyttet virksomheden, og som befinder sig i et segment med forbindelse til en given kampagne, få adgang til den pris/rabat, der er tilknyttet kampagnen. Priser er gældende igennem hele kampagnens levetid, eller indtil du vælger at deaktivere dem. Når du opretter et salgsdokument eller en serviceordre, er kampagneprisen/- rabatten inkluderet i de tilgængelige prisreduktioner, når Business Central vælger den pris, der skal hentes for linjen.

Lagermodtagelse

Her får du mulighed for at styre modtagelse af indgående varer til lageret. Modtagelse kan håndteres både "ordre for ordre" og for mange ordrer på én gang.

Lagerforsendelse

Her får du mulighed for at styre forsendelse af udgående varer fra lageret. Forsendelse kan håndteres både "ordre for ordre" og for mange ordrer på en gang.

Standardkostpriskladde

Med standardkostpriskladden har du en effektiv metode til at vedligeholde og opdatere standardkostpriser for varer. Du arbejder her med kostprisopdateringer lidt i stil med et Excel-ark. Det sker inde i Business Central. Eftersom kladden også giver et overblik over de aktuelle kostpriser er det nemt, at forberede prisopdateringer, uden at ændringerne træder i kraft før du beslutter dig for at aktivere ændringerne.

Ved at bruge standardkostpriskladden kan du:

 • Foretage prisopdateringer for både købte komponenter og ressourcer, med forskellige sorteringskriterier, i flere kladder samtidig og senere konsolidere dem i en kladde
 • Identificere og undgå potentielle fejl ved at simulere prisen på en produceret vare ud fra prisændringer på materiale og kapacitet, og derefter se den samlede effekt
 • Hjælpe med at sikre, at du udfører ændringer på en bestemt dato, og at alle værdireguleringer, der opstår på grund af prisændringen, bliver posteret korrekt.
Automated Data Capture System (ADCS)

ADCS understøtter de primære processer i lagerfunktionen og muliggør automatisering i forbindelse med pluk, læg-på-lager, forsendelse, modtagelse og flytning af varer. Med ADCS kan data klargøres til ud-/indlæsning til/fra scannersystemer og hjælpe med at registrere data hurtigt og korrekt. Derved kan du sikre en høj datakvalitet - også i hektiske omgivelser.

Kalendere

Der kan opsættes kalendere med arbejdsdage og fridage. Du kan tilføje en basiskalender til kunder, leverandører, lokationer, regnskaber, speditører og for service - og ændre i dem efter behov. Kalenderen vil blive anvendt i datoudregninger for salgsordrer, købsordrer, overførselsordrer, produktionsordrer, serviceordrer samt rekvisitioner og planlægning.

Warehouse Management (WMS)

Med WMS kan du styre dit lager på placeringsniveau. Varer kan modtages og lægges til side pr. placering, plukkes fra placering ud fra skabeloner og vælges ud fra zone og placeringsstatus. Baseret på regler for optimering af f.eks. rækkefølge og volumen, kan varer flyttes mellem placeringer eller de kan flyttes manuelt. Der kan oprettes instruktioner for pluk og læg-på-lagerprocesserne, som kan udføres i forbindelse med salgs-, købs-, overførsels-, retur- og produktionsordrer. Serviceordrer er ikke inkluderet. Det anbefales, at du også køber modulerne Læg-på-lager, Lagermodtagelse, Pluk og Lagerforsendelse for at bruge dette modul effektivt.

Intern pluk og læg-på-lager

Du kan her oprette og styre vareflytningsopgaver til interne formål uden brug af kildedokumenter (såsom købs- eller salgsordrer). Det kan f.eks. være udlevering af varer til testformål, reservation af demovarer eller færdige produktionsordrer, der lægges til side.

Placeringer

Du kan nemt opsætte og vedligeholde dine (lager-)placeringer ved både at definere grundplanen for dit lager og dimensionerne på dine reoler, hylder m.v. Du kan også opsætte og vedligeholde dine planlægningsparametre ved at definere begrænsninger og karakteristika for hver placering og dermed sikre gundlag for en effektiv arbejdsgang i forbindelse med 'pluk' og 'læg-på-lager'.

Læg på lager

Frigivne ordrer, der danner indgående transaktioner på lageret, kan håndteres med "læg-på-lager funktionaliteten". Opgaverne kan håndteres både "ordre for ordre" og for mange ordrer på én gang.

Basic

Ikke inkluderet i Basic

CRM-funktionaliteter er ikke inkluderet i Basic-pakken.

 

Essentials

Kampagnestyring

Du kan organisere kampagner ud fra segmenter eller emnegrupper, du selv definerer. Du kan definere segmenter ud fra specifikke kriterier, såsom salg, kontaktprofiler og interaktioner samt genbruge eksisterende segmenter eller segmenteringskriterier. Du kan f.eks. sende breve eller mails til kontakterne, bl.a. ved hjælp af den indbyggede Word-flettefunktion. Kampagnedelen understøtter også korrespondance på modtagerens sprog

Relationsledelse

Du kan arbejde mere effektivt med Relationshipsledelse fra din telefon, og drage fordel af forbedringer af 'Salg og Relationsledelse-rollecenteret'. En forenklet CRM omfatter administration af kontaktpersoner, interaktioner, og salgsmuligheder. Du kan også bruge en forbedret interaktion logning fra din telefon og logge på e-mails ved hjælp af Office 365.

Kontaktklassificering

Du kan sortere dine kontakter i kategorier og automatisk klassificere dine kunder ud fra kriterier, du specificerer. F.eks. kan du klassificere kontakter efter omsætning eller indtjening. Oplysningerne kan du bruge til at målrette dine kampagner. Du kan ligeledes dele dine kunder op i kategorier og bruger spørgeskemaer til at udbygge din viden omkring kunderne.

Opgavestyring

Organisér opgaverne relateret til dine salgs- og marketingaktiviteter. Opret opgavelister for dig selv og tildele opgaver til andre brugere eller hold af brugere. Opret automatisk tilbagevendende huskelister og aktiviteter, der består af flere huskelister.

Leads (Pipeline)

Du kan holde styr på salgsmuligheder eller leads. F.eks. kan du holde styr på salgsprocessen, hvor langt du er, sandsynligheder, opgaver og beløb. Ved at dele salgsprocessen op i flere trin kan du opstille et veldefineret forløb og sætte kriterier op for udførselsen. På den måde får du overblik og kan styre din pipeline og salgsproces kvalificeret.

Påmindelser

Du kan drage fordel af ikke-påtrængende, intelligent inapplication meddelelser, der guider dig gennem relevant processer i henhold til den kontekst, du arbejder i. Den nye type meddelelser hjælpe selv uøvede brugere i at udføre avancerede opgaver, mens den diskret design ikke forhindrer du fra at udøve med dit arbejde. Du kan også bruge Microsoft Word-skabeloner til at oprette layoutet for e-mail meddelelser, og sikre at alle meddelelser ser konsekvent og sammenhængende ud.

Integration af Microsoft Dynamics CRM

Integration mellem Microsoft Dynamics 365 Business Central og Microsoft Dynamics CRM giver mulighed for en mere effektiv proces og giver brugerne mulighed for at træffe mere kvalificerede beslutninger
uden at skifte produkter. Effektivitet er opnået ved at sikre stram integration mellem konti og kunder, og tilføjer krydsfunktioner til leadgenereringsflow.

Specifikt nu er det muligt at:

 • Synkronisere Kunder, Kontakter og andet data mellem de to systemer.
 • Opret en Business Central prisliste i CRM.
 • Se Microsoft Dynamics CRM muligheder, og Sager fra i Microsoft Dynamics NAV.
 • Se Business Central kundestatistikdata i Microsoft Dynamics CRM.
 • Navigér mellem de to systemer.
 • Flyt CRM salgsordrer til Business Central og opdatere oplysningerne i Microsoft Dynamics CRM.
 • I Business Central kan du bruge en ny guide til at guide dig gennem opsætningen, som muliggør problemfri kobling af Microsoft Dynamics CRM registrerer med Business Central optegnelser. Business Central Integration Solution til Microsoft Dynamics på CRM side automatisk indsat gennem guiden. Du kan også arbejde med priserne i valutaer, der afviger fra lokal valuta, ved hjælp af koblingen af ​​Customer Price Group post i Business Central og prislisten i Microsoft Dynamics CRM.
Generel workflow

Automatiser forretningsprocesser, såsom bedste praksis eller branchespecifikke standarder. For eksempel sikrer en kundes kreditmaksimum er blevet uafhængigt verificeret eller kræver godkendelse fra flere personer af en væsentlig leverandør betaling. Workflows i Business Central fokuserer på tre centrale byggesten og arbejdsprocesser, korte eller lange, vil sandsynligvis være omfattet af trin er forbundet med disse tre blokke, som er:

 • Godkendelse-forlade en arbejdsopgave, et element eller dokument i en blokeret eller ikke-godkendt tilstand, indtil der er godkendt af en egnet person i din organisation.
 • Underretning-fortælle brugerne, at noget er sket, og /eller at de har brug for at tage en form for handling.
 • Proces automation sikrer at Business Central kan beregne eller udføre en handling.

Sammen med godkendelse, anmeldelse, og procesautomation, arbejdsgange i begivenheder reagerer på reelle parametre i din virksomhed. Arbejdsprocesser kan udløses af kredit grænser, geografiske områder, totaler, individuelle ejere, eller nogen af ​​hundredvis af andre potentielle betingelser.

Workflow grupper og funktioner
 • Salg & købsdokumenter
 • Salg & Marketing
 • Finans
 • Integrations workflow
 • Administration
 • Jobkø support til procesautomation
 • Email og Notes for meddelelser
 • Workflow designer
Salg og marketing workflow

Business Central understøtter salgsbilag og kunde godkendelsesprocesser, der giver brugerne mulighed for at indsende salgsdokumenter og kundeverifikation, til godkendelse efter en foruddefineret hierarki af godkendelse ledere. Godkendelserne kan bla. være regnskabschefen, som skal godkende arbejdsprocesser, når salgsreduktioner overstiger en grænse og har brug for godkendelse af salgschefer, eller du kan få en besked, når nye kunder er oprettet i en særlige geografi.

 

Premium

Servicekontrakter

Du kan oprette en serviceaftale med kunden, der angiver hvilken form for ydelse og hvilket serviceniveau, der skal leveres. Med modulet kan du:

 • Håndtere kontrakter og -skabeloner, samt kontrakttilbud og -fornyelse
 • Få en omfattende servicehistorik pr. kontrakt, bl.a. på forbrug af tid og materialer
 • Håndtere garantioplysninger for solgte produkter (servicevarer) med tilhørende reservedele
 • Opsætte regler for serviceniveau, responstid og rabatniveauer

Bemærk! Det anbefales, at du også bruger modulerne Serviceordrer og Servicevarer

erviceplanlægning

Med Serviceplanlægning kan du allokere ressourcer til serviceopgaver og holde styr på status og færdiggørelse. Du kan planlægge med udgangspunkt i ressourcers tilgængelighed og kvalifikationer, samt evt. nødvendigt udstyr og materialebehov. Med serviceplanlægning får du et overblik over serviceopgaverne, din kapacitetsbelastning og kan prioritere efter behov.

Serviceordrer

Med serviceordrer kan du udføre kontrakt- og garantiforpligtede eftersyn eller løbende ad hoc opgaver som f.eks. reparationer. Kontraktopgaver kan oprettes automatisk med udgangspunkt i kontraktbetingelserne. Ad hoc opgaver kan nemt oprettes af en call-center ressource og indgå i den samlede pulje af serviceopgaver, der skal udføres. Undervejs og ved afslutning af serviceordre kan du holde styr på status, forbrugt tid og materialer. Du kan også registrere og administrere udstyr udlånt til kunderne. Alle serviceordrer indgår i servicehistorikken og kan bruges til at analysere din serviceforretning.

Servicepriser

Du kan oprette og holde styr på dine servicepriser. Der kan opstilles prisgrupper ud fra forskellige kriterier - såsom servicevarer (eller flere servicegrupper), den aktuelle serviceopgave, i et tidsrum eller specifik pr. kunde. Med servicepriser kan du definere en serviceprisgruppe (en prispakke), der inkluderer alle parametre involveret i serviceleverancen. F.eks. komponenter eller reservedele, arbejdstyper og afgifter. Med udgangspunkt i kriterier, der matcher for serviceprisgruppen, tildeles automatisk den korrekte prisstruktur til serviceordren. Du kan også tildele faste, minimums- eller maksimumpriser til serviceprisgrupper og se statistik for hver serviceprisgruppe.

Servicevare

Du kan registrere og holde styr på de produkter (servicevarer) du har solgt. Med servicevarer har du et stamkort pr. solgt enhed, hvor du bl.a. kan håndtere komponenter, reference til stykliste (produktion/montage), samt kontrakt- og garantioplysninger. Indbyggede statistikfunktioner giver et godt overblik over rentabiliteten pr. servicevare.

Kontakterstyring

Bevar overblikket over dine kontakter, og personliggøre din tilgang til dem. Optag dine kontaktoplysninger for alle forretningsforbindelser. Dette modul er tæt integreret med 'Salg og tilgodehavender'. Du kan også:

 • Specificér de enkelte mennesker i relation til hver kontakt.
 • Få automatisk advarsel, hvis du indtaster kontaktoplysninger, som allerede findes med den dobbelte kontrol funktion.
 • Få et præcist billede af kundeemner og kunder ved at kategorisere dine kontakter baseret på profilering spørgsmål.
 • Problem citerer til kundeemner eller oprette salgsdokumenter til specifikke kontakter, hvis du har 'Salgordrestyring'.
 • Anvend 'Kontakt Synkronisering' til at integrere dine kontakter fra Business Central med din 'People Hub' i Office 365 eller Microsoft Outlook.
 • Hold dine kontakter synkroniseret mellem Business Central og Office 365 eller Outlook, og automatisk at køre en baggrund synkronisering på planlagte tidspunkter.
 • Brug filtre til kun at synkronisere Business Central kontakter, du ønsker at se i Office 365 eller Outlook.

Basic

Sager og opgaver

Hold styr på opgaver og data til fakturering til kunden. Administrer både fastkursaftaler og tid-og-materialer.

Du kan også:

 • Opret en plan for en sag med flere opgaver og opgavegrupperinger. Hver opgave kan have et budget og kan gøres - uanset tid.
 • Kopiér et budget fra et job til et andet, og opret en job-specifikke prisliste til opladning af varer, ressourcer, og almindelige omkostninger på Finanskonto til sagens kunde.
 • Vis foreslående igangværende arbejde og udstationeringer til en opgave.
 • Plan og fakturere opgaven i en anden valuta end den lokale valuta ved hjælp 'Sager sammen med flere valutaer'.
 • Tildel en bestemt opgave til en bestemt kunde og fakturér sagen helt eller delvist, ved hjælp 'Jobs sammen med Salgs Fakturering'.
 • Brug den nye opsætningsguid til at oprette sager, indtaste tid og opgavejournaler, og brug den opdaterede Projektleder-rollecenter til hurtigt at få adgang til fælles opgaver, nye diagrammer og en ny 'Min opgave-liste'.
 • På 'Opgavekortet', kan du se opgaver, bruge den nye Projectstyringsfelt, og få en bedre indsigt i omkostningerne og faktureringer på dine sager.
 • Med den nye 'Sagsrapport' kan du hurtigt sende prisen til kunde for et givent projekt.
Timesedler

Timesedler er en enkel og fleksibel løsning til tidsregistrering inkl. en godkendelsesproces.

 

Essentials

Ressourcer (Basis)

Du kan holde styr på ressourcer (medarbejdere og udstyr) med tilhørende priser og kapacitet. En ressources kapacitet kan forbruges og sælges. Mht. planlægning kan relaterede ressourcer indgå i en ressourcepulje, og de enkelte ressourcer eller puljen kan tildeles specifikke opgaver iht. en tids- eller opgaveplan. Det kan f.eks. være på sager eller serviceopgaver.

Kapacitetsstyring

Du kan planlægge kapacitet på ressourcer mht. registrering af hhv. salg og forbrug af kapaciteten. Hertil kan du trække forbrugs- og salgsstatistik til at analysere rentabiliteten af ressourcerne. Du kan oprette en kapacitetsplan i kalendersystemet i den tidsperiode, som du har brug for. Du kan også overvåge ressourcebruget og holde øje med tilgængelighed, samt omkostninger og indtægter ifm. f.eks. sager eller serviceopgaver.

 

Premium

Flere omkostninger

Administrér alternative omkostninger til ressourcer og ressourcegrupper. Omkostningerne kan være faste eller baseret på en yderligere procentdel eller et yderligere fast gebyr. Definér så mange opgavetyper, som du har brug for.

Basic

Ikke inkluderet i Basic

Ingen Produktions-funktionaliteter er inkluderet i Basic-pakken.

 

Essentials

Ikke inkluderet i Essentials

Ingen Produktions-funktionaliteter er inkluderet i Essentials-pakken.

 

Premium

Styklister

Du kan oprette styklister og dermed beregne kostprisen for en produceret vare. Styklister er nødvendige for at kunne arbejde med de øvrige produktionsmoduler.

Produktionsordrer

Du kan oprette og håndtere produktionsordrer samt bogføre forbrug og klarmelde færdigvarer. Når du har oprettet en produktionsordre, kan du beregne behovet (materialer og ressourcer) ud fra ordren. Produktionsordrer inkluderer et manuelt værktøj behovsplanlægning som alternativ til automatisk planlægning. Ordreplanlægning giver dig overblik over opgaverne og adgang til de funktioner, du skal bruge for at planlægge en produktionsordre med tilhørende indkøb, f.eks. afledt af en salgsordre.

Agil produktion

Dette modul giver dig adgang til agil produktion, samt Behovs- og Kapacitetsplanlægning, således at du kan opnå både den bedst mulige anvendelse af din kapacitet og få den mest omfattende og detaljerede beregning og nedbrydning af dine produktionsbehov.

Versionsstyring

Du kan oprette og administrere forskellige versioner af produktionsstyklister og -ruter. Du skal bruge modulet Kapacitetsplanlægning (basis), for at opsætte flere ruteversioner.

Basic behovsplanlægning

Du kan beregne og planlægge det samlede materialebehov med udgangspunkt i behovet for færdigvarer og forecast, samt for komponenter. Business Central arbejder med hhv. MPS (Master Planning Schedule) og/eller MRP (Material Requirements Planning).

Behovsplanlægning (Basis) indeholder:

 • Automatisk oprettelse af produktions- og købsordrer
 • Aktionsmeddelelser, der hjælper med at balancere udbud og efterspørgsel
 • Beregning af konsolideret eller delvis konsolideret materialebehov
 • Opsætning af varer med genbestillingspolitik, f.eks. producer-selv eller køb-ude
Produktionsforecast

Med produktionsforecast kan du angive det estimerede behov for hhv. salgsvarer og komponenter (eller en kombination). Dit forecast kan så medtages ifm. din produktionsplanlægning.

Salgs- og lager forecast

Brug modulet til at få en dyb indsigt om potentielle salg og et klart overblik over forventede lager-outs. Den indbyggede Cortana Intelligence udnytter historiske data og hjælper dig med at styre dit lager og besvare dine kunder.

Basic kapacitetsplanlægning

Du kan tilføje kapaciteter (arbejdscentre) til produktionsprocessen. Du kan opsætte ruter og bruge dem på produktionsordrer og i planlægningen af din produktion. Du kan se hhv. belastning og opgavelister for kapaciteterne.

Begrænset kapacitet

Du kan håndtere belastningsgrænser for kapacitetsbegrænsede ressourcer. Der tages højde for kapacitetsbegrænsninger, så der ikke bliver tilføjet mere arbejde til et arbejdscenter (eller en specifik ressource), end kapaciteten kan udføre i en given periode. Hvis Begrænset kapacitet bruges sammen med modulet Beregning af leveringstid, kan systemet også beregne hvornår en vare kan være tilgængelig (Capable to promise - CTP).

Arbejdscenter

Du kan tilføje arbejdscentre som kapaciteter til produktionsprocessen og dermed planlægge på f.eks. gruppe af medarbejdere, maskiner eller en kombination.

Basic

Ikke inkluderet i Basic

Der medfølger ingen udviklingsmoduler i Basic.

 

Essentials

Udviklingsmoduler til Essentials inkluderet i licensen
 • Rapport Designer (100 rapporter)
 • Tabel Designer (10 tabeller)
 • Query Designer (100 queries)
 • XML Port (100 XML)
 • Page Designer (100 pages)
 • Code Units (10 units)

 

Premium

Udviklingsmoduler til Premium inkluderet i licensen

Med en udvidelse til Premium får du også adgang til Essentials udviklingsmodulerne. Det betyder, at du med Premium får følgende udviklingsmoduler:

Premium Udviklingsmoduler

 • Tabel (10 tabeller)
 • Pages (100 pages)
 • Code Units (10 units)
 • XML Port (100 XML)

Essentials Udviklingsmoduler

 • Rapport Designer (100 rapporter)
 • Tabel Designer (10 tabeller)
 • Query Designer (100 queries)
 • XML Port (100 XML)
 • Page Designer (100 pages)
 • Code Units (10 units)